SAŠA ORA

Informativni članek SPOT

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2018. Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 1. aprila 2019.

V ponedeljek, 1. aprila 2019, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2018. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Glede na to, da je letos 31. marec nedelja, se glede na določbo 45. člena ZDavP-2, rok za predložitev obračuna DohDej za leto 2018 izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, zato morajo davčni zavezanci obračun DohDej za leto 2018 predložiti najkasneje do 1. aprila 2019. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj). Oddaja obračuna DohDej za leto 2018 s podpornim programom Silvester Fineus ni več mogoča, je pa ta program še na voljo za oddajo obračuna oziroma popravka obračuna DohDej za davčna obdobja do vključno 31. 12. 2017.

Povzeto po FURS

 

 RAZPIS P2 2019 SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 08.03.2018 objavil javni razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2?
Zagonsko spodbudo lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2018 do vključno 15.03.2019, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije ( v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Do 26. marca 2019 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2019, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2019. Rok za oddajo vlog na Sklad je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka. Več informacij lahko dobite na https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/zagonske-spodbude/spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-p2

 

SAVINJSKA ČEZ ALPE IN DOLINE

 Razvojna agencija Saša je z zunanjim izvajalcem Nea Culpa v okviru projekta Turizem Savinjsko-šaleške doline razvila novo turistično znamko Savinjska – čez Alpe in doline.

V sklopu projekta so sodelujoči poleg znamke razvili turistične produkte in pakete, ki bodo na voljo obiskovalcem SAŠA regije.

Vrednost projekta Turizem Savinjsko-šaleške doline, v okviru katerega je oblikovanih 10 turističnih programov z enodnevnimi doživetji, znaša 114.000 evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa ga je sofinanciral v višini 97.000 evrov.

Direktorica Razvojne agencije SAŠA mag. Biljana Škarja meni, da bo z novo turistično znamko promocija desetih občin SAŠA regije boljša. Direktorica upa na  bolj učinkovito trženje destinacije in sodelovanje turističnih deležnikov v regiji.

 

 

 

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.